Микрочипа е подкожен имплант обвит в биологично поносимо стъкло с размери 12/2 mm. Поставя се с устройство за имплантиране, наподобяващо спринцовка с игла. Микрочипът се намира в лумена на иглата и се поставя в подкожието чрез избутване с буталото.

Подкожният имплант е най-разпространеният начин на идентификация на дребните любимци. Той се прилага при всички видове домашни животни – включително влечуги, отглеждани в терариуми, селскостопански животни, спортни коне и други. Поставя се подкожно в областта на врата. В България е прието той да се поставя в лявата част на шията и е задължителен за всички кучета според Закона за ветеринарномедицинската дейност. Стопаните следва да регистрират кучетата си в общината по местодомуване с валиден паспорт и номер на чипа.

След имплантиране на чипа се прави проверка с четящо устройство. След правилното му поставяне и контролно разчитане, един от стикерите с номера му се залепва в паспорта. Идентификационният номер се въвежда задължително в националната база дани ВетИС. В България Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) създава и поддържа националната електронна база данни за регистрираните животни.